1900 561 267

16/03/2022

Bà Nguyễn Thị Lý được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Đầu bếp tỉnh Hậu Giang

(SGTT) – Chiều 15-3, Ban vận động thành lập Hội Đầu bếp tỉnh Hậu Giang (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã tổ chức Đại hội Hội Đầu bếp tỉnh lần thứ I. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội nhiệm kỳ 2022 – 2024 gồm 11 người, bà Nguyễn Thị Lý, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hậu Giang được bầu giữ chức chủ tịch. Bà Nguyễn Thị Lý (giữa), Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch điều hành đại hội. Ảnh: Hồng Thái Phát biểu […]