1900 561 267

02/05/2018

Trường dạy nấu ăn ở Kiên Giang đào tạo nghề bếp chất lượng cao

Tại sao mở Western: Trường dạy nấu ăn ở Kiên Giang  là điều cần thiết? Qua khảo sát thực tế thì hiện nay ở Kiên Giang chưa có một trung tâm, cơ sở, trường học đào tạo chuyên nghiệp về nghề bếp cũng như nghề pha chế. Trong khi nhu cầu nhân lực về ngành nghề tại đây là rất lớn. Việc mở Trường dạy nấu ăn ở Kiên Giang nhằm đáp ứng đào tạo nhân lực nghề bếp có chất lượng cao tại đây. Việc mở Trường dạy nấu ăn ở Kiên Giang là một điều cần thiết cho một tỉnh hiện đang phát triển mạnh […]