1900 561 267

12/12/2017

Trường dạy nấu ăn ở Tây Ninh đào tạo nghề bếp chất lượng cao

Tại sao mở Western: Trường dạy nấu ăn ở Tây Ninh lại là điều cần thiết ? Qua khảo sát thực tế thì hiện nay ở Tây Ninh chưa có một trung tâm, cơ sở, trường học đào tạo chuyên nghiệp về nghề bếp cũng như nghề pha chế. Trong khi nhu cầu nhân lực về ngành nghề tại đây là rất lớn. Việc mở Trường dạy nấu ăn ở Tây Ninh nhằm đáp ứng đào tạo nhân lực nghề bếp có chất lượng cao tại đây. Việc mở Trường dạy nấu ăn ở Tây Ninh là một điều cần thiết cho một tỉnh hiện […]