1900 561 267

14/12/2017

Trường dạy làm bánh ở Tây Ninh – Đào tạo nghề làm bánh chất lượng cao

Tại sao mở Western: Trường dạy làm bánh ở Tây Ninh lại là điều cần thiết ? Qua khảo sát thực tế thì hiện nay tại Tây Ninh chưa có một trung tâm, cơ sở, trường học đào tạo chuyên nghiệp về nghề làm bánh. Trong khi nhu cầu nhân lực về ngành nghề tại đây là rất lớn. Việc mở Trường dạy làm bánh ở Tây Ninh nhằm đáp ứng đào tạo nhân lực nghề làm bánh có chất lượng cao tại đây. Việc mở Trường dạy làm bánh ở Tây Ninh là một điều cần thiết cho một tỉnh đã và đang phát triển mạnh […]