1900 561 267

22/06/2021

Cozy trở thành đối tác chiến lược của Trường Đào tạo nghề Western

Kể từ năm 5.2021, Cozy chính thức trở thành đối tác chiến lược và đồng hành trong lĩnh vực pha chế thức uống từ trà cùng Trường đào tạo nghề Western với mục tiêu đưa các sản phẩm mang thương hiệu Trà Cozy tiếp cận học viên của Trường đào tạo nghề Western. Nhãn hàng Trà Cozy với vai trò một nhà tài trợ vinh dự được tiếp bước cùng Trường đào tạo nghề Western và các bạn học viên trong suốt quá trình giảng dạy, học tập tại Trường. Với cơ cấu sản phẩm đa dạng, Cozy góp phần […]