1900 561 267

17/04/2019

Bếp chuyên nghiệp Quốc tế phiên bản 2019: Học 1 được 7 chứng chỉ, học phí không thay đổi

Chương trình đào tạo Bếp Chuyên Nghiệp Quốc tế phiên bản 2019 là chương trình đào tạo Đầu bếp chuyên nghiệp tốt nhất tại Việt Nam hiện nay, nhằm đào tạo những Đầu bếp chuyên nghiệp đẳng cấp, có đầy đủ kiến thức cùng kỹ năng giao tiếp tiếng Anh tốt, có khả năng làm việc tại các Bếp Nhà hàng, Khách sạn cao cấp tại Việt Nam và thế giới. Chương trình đào tạo bao gồm: Bếp Việt – Hoa – Âu – Hàn – Nhật, đặc biệt tham gia chương trình đào tạo này học viên được nhận 6 chứng chỉ […]