1900 561 267

HỢP TÁC CHIẾN LƯỢC

Trường Đào tạo nghề Western cũng chính thức ký kết hợp tác chiến lược với Hội Đầu bếp chuyên nghiệp Sài Gòn, Công ty Vinservice thuộc Tập Đoàn Vingroup, Tập Đoàn Wilmar nhằm nâng cao chất lượng đào tạo với phương châm: “Learning to do (Học để làm việc)” và đồng thời tạo điều kiện cho học viên Trường Western có cơ hội làm việc ở nước ngoài.