1900 561 267

GIÁ TRỊ VĂN BẰNG

Tất cả các chương trình đào tạo tại Trường Cao đẳng iSpace Cần Thơ khi tốt nghiệp ngoài Bằng Cao đẳng do Tổng cục dạy nghề cấp có giá trị toàn quốc, các bạn sinh viên còn được cấp các loại giấy chứng nhận về chuyên môn của iSpace và doanh nghiệp đồng hành có giá trị thực tiễn rất cao.