1900 561 267

WESTERN LÀ THÀNH VIÊN CÁC HIỆP HỘI

Trường Đào tạo nghề Western xây dựng mô hình đào tạo giữa Học viên – Nhà trường – Nhà tuyển dụng, chương trình đào tạo được chứng thực về chuyên môn bới Hiệp Hội Du lịch ĐBSCL, Hội Đầu bếp chuyên nghiệp Sài Gòn (Thành viên Hội Đầu bếp Quốc tế) và Hội Đầu bếp chuyên nghiệp ĐBSCL nhằm giúp học viên lĩnh hội giá trị nghề nghiệp cao nhất, được chấp nhận về năng lực làm việc trên Toàn quốc và Quốc tế

ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC

DANH NGHIỆP ĐỒNG HÀNH