1900 561 267

BẾP CĂN BẢN

Trường Đào tạo ẩm thực Western là đơn vị chủ trì thực hiện chương trình đào tạo đặc biệt: “Nghề ẩm thực – Học để làm việc ngay”. Chương trình đào tạo được tối ưu với 03 giá trị vượt trội: 100% học thực hành, 100% làm được việc, 100% thêm nghề phụ