1900 561 267

HỘI ĐỒNG SÁNG LẬP TRƯỜNG WESTERN

Ông LÊ THANH PHONG

Phó Chủ tịch Thường Trực Hiệp Hội Du lịch ĐBSCL

ThS. NGUYỄN HOÀNG ANH

Hiệu Trưởng Trường Cao Đẳng iSpace TP.HCM

ThS. NGUYỄN LỘC

Trưởng Phân hiệu Cần Thơ Trường Cao Đẳng iSpace

BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG WESTERN

ThS. NGUYỄN LỘC

Hiệu Trưởng

ThS. TRẦN VÂN ĐẰNG

Phó Hiệu Trưởng - PT Đào tạo

ThS. NGUYỄN VĂN TẨN

Phó Hiệu Trưởng - PT Đối ngoại

HỘI ĐỒNG CỐ VẤN TRƯỜNG WESTERN

Thầy LÝ SANH

Thành viên sáng lập Hội Đầu bếp Chuyên nghiệp Sài Gòn

Cô BÙI THỊ SƯƠNG

Thành viên sáng lập Hội Đầu bếp Chuyên nghiệp Sài Gòn

Thầy LÊ CÔNG THÀNH

Chủ nhiệm CLB Kỷ lục gia Ẩm thực Việt Nam

Thầy PHẠM SƠN VƯƠNG

Chủ tịch Hội Đầu bếp Chuyên nghiệp Sài Gòn

Cô TRẦN THỊ HIỀN MINH

Phó Chủ tịch Hội Đầu bếp Chuyên nghiệp Sài Gòn

Thầy CẨM THIÊN LONG

Phó Chủ tịch Hội Đầu bếp Chuyên nghiệp Sài Gòn

Thầy ĐOÀN VĂN HẢI

Chủ nhiệm CLB Nghệ nhân ẩm thực Việt Nam

Thầy TRẦN KHẢI MINH NHẬT

Chuyên gia Tư vấn và Quản trị Nhà hàng - Khách sạn hàng đầu

Thầy NGUYỄN THANH TÙNG

Tổng quản lý Trung tâm Hội nghị Lan Anh Garden Tp.HCM

Thầy NGUYỄN ĐÌNH QUỐC TÚ

Tổng Giám Đốc IPL Group

Thầy PHẠM HOÀNG HẢI

Phó Tổng Giám Đốc Nhà hàng - Khách sạn Victoria Cần Thơ

Thầy LÊ VĂN HIỂN

Đạo diễn - Diễn giả (Giám Đốc Công ty Sáng tạo Việt)

Thầy NGUYỄN ĐĂNG HUY

Chuyên gia tư vấn ẩm thực nhãn hàng Maggi

Thầy PHAN PHÚ ĐIỀN

Phó Chủ tịch Hội Đầu bếp Chuyên nghiệp ĐBSCL

Thầy VĂN NGỌC THANH

Nghệ nhân ẩm thực Việt Nam